Organizace

Kožený Hrdla jsou přísně (až vojensky) organizována, jejich nejvyšším zákonem je Ústava. Přesná struktura podlehá přísnému utajení, pro přibližnou představu může sloužit tento diagram. Pochopitelně zde nejsou zobrazeny neformální a poloformální vztahy (např mezi řadovými členy organizace). Pro zvýšení bezpečnosti jsou některé funkce neobsazené a některé naopak zdvojené až ztrojené. Kurzívou jsou vyznačeny sdílené útvary a funkce.