Návštěvnost akcí KH

Adamovský1Aleš1Babička4Barva2Bauer1Bejčková2Beneš32Benešová7
Beran1Bernard2Bitter4Bittrová2Blanka72Blažek1Blaženka3Bláža1
Brádka2Brádková1Báča65Báčová32Chvojka15Chvojková9Dahlan4Decastello69
Dluhoš2Doerner1Doernerová1Dufek1Dufková2Dušková32Dytrychová23Děda3
Eis27Eliška10Eva2Eva mullerová1Fík1Gergelyová1Gotlieb2Guluškin9
Guluškinová9Hanták2Honzík2Horal1Hoskovec1Houžvička7Huhn1Janda5
Jandová3Janoušek10Janoušková5Jiroutovi5Kaňka1Kaňková18Klauda1Kodetová1
Kohoutek51Komenda3Kopecká23Kopecký28Kopecký ml.3Kotrčová3Kouhoutek1Kožnar6
Kožíšek1Krovoza40Krovozová9Král4Králová22Kupová29Kvasnička3Kája4
Landa5Lehman1Lenka2Lédl63Lédlová29Líba1Marek4Marvel9
Masopust23Masopustová1Matys3Matysová3Mařík1Meluzín1Mullerová24Měchura1
Novák1Němcová6Olejníková1Ostrýt4Ostrýtová1Paletář1Patrik3Pavlica3
Pekárek59Pekárková9Pixa1Prellová1Procházka2Psota66Pávková3Radka3
Rund1Sauer1Schaefer1Schaeferová1Sismilich1Sismilichová1Smolka60Smolková6
Somr1Staněk14Staňková9Svítil2Svítilová1Tepper1Tepperová6Tereza1
Tomášek1Tomík1Trechová1Tulenková2Vacek2Vašek1Vladěna7Vlaďka4
Vodák1Vojtěch2Volmut1Votruba3Votápek1Vysušil2Vysušilová1Waldmannová20
Wenigr15Werner8Wolf68Wolfová34Zdražil1Zubařka1šašek10šolc5
šolcová8špánek4špánková1štefka2štefková2šubrta7šubrtová7žáčková1
Za přesnost údajů ručí Kožený Statistický Úřad. V případě pochybností kontaktujte management.

Podle frekvence návštěv koncertů lze obecenstvo dělit na tyto hlavní skupiny:

Přátelé

Kapela Kožený Hrdla má spoustu vlivných přátel. Dělí se na přátele hudební, sluchovní a hluchovní.
Přátelé hudební v kapele přímo hrají, jsou jejími členy.
Přátelé sluchovní kapelu podporují svými školenými i neškolenými hlasy.
Přátelé hluchovní  kapelu podporují tím, že s ní nezpívají, mají jí totiž rádi a nechtějí její produkci kazit.

Nepřátelé

Kapela Kožený Hrdla nemá nepřátel. Kdo jí jednou i jen zaslechne, strne v němém údivu a náhle se přistihne při mimoděčném podupávání do rytmu.
Jediným nepřítelem kapely Kožený Hrdla zůstává zlý nájemník obývající patro nad Staňkových hospodou. Jde o nemuzikální exemplář, jehož vinou musí produkce Kožených hrdel na Vinohradech končit již kolem jedenácté hodiny v noci, ačkoli všichni ostatní obyvatelé si nepřejí nic jiného než další pokračování hudebních zážitků s Koženými Hrdly.

Indiferentní

Jako Indiferentní lze považovat pouze ty, jenž milují Kožený Hrdla, nicméně v jejich repertoáru jim chybí Moravské a Slovácké teskné melodie. V okamžiku, kdy stesk převáží dobré vychování, snaží se přehlušit svými hlasy jasný zvuk Kožených Hrdel. V okamžiku, kdy je Kapelník napomene, stahnou se do svého žalu a trpce oněmí.
Nejoblíbenější skladbou indiferentních je To ta Heľpa, Popásal jsem letos ovce, a jiné táhlé halekačky:
To ta Helpa, to ta Helpa, to je pekné mesto a v tej Helpe, a v tej Helpe švarných chlapcov je sto.         Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vóli, len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli.         Za Janíčkom, za Palíčkom krok by něspravila, za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila.         Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé more, len za jedním, len za jedním, počešenie moje.                               Ej, od Buchlova větor věje, už téj Kačence pantle bere. Dneskaj nevěsta, zajtra žena, dnes večer budeš začepená.         Ty si, Kačenko, bílá růža, tobě nebylo třeba muža. Tys mohla chodit po svobodě, jak ta rybička v bystrej vodě.         Ty si, Martine, strom zelený, tobě nebylo třeba ženy. Tys mohél chodit po galánkách, jak ten holúbek po hambálkách.       
Pokuď bude kapelníkův teror trvat i nadále, indiferentní zváží potenciální možnost svého odtržení od věrné družiny Kožených hrdel a založí si Moravskou sekci.