Kapelník

Uměleckým vedoucím a duchem celé kapely je Roman. Je velitelem tvrdým až pánovitým, nestrpí odpor, nicméně kapela pod jeho vedením zkvétá a bují.

Svého vedoucího členové kapely milují, bojí se ho, nekriticky ho obdivují. Ano, Kapelník je muž mnoha tváří, jeho zásluhou Kožený Hrdla produkují své skřivánčí štěbety i sloní troubení, své dábelské trylky i pičikata, ať už to znamená cokoli.

Kapelník pouze nevede skupinu od úspěchu k úspěchu, on i hraje na pětistruné banjo. Jeho pověstná sóla dokáží zvednout ze židle i největší odpůrce country hudby.


Oficiální životopis:

5-TI STRUNNÉ BANJO
ženatý - jeden syn
-od 5 let do 14 let věku housle
-od 12 let kytara
-od 17 let čtyřstrunné tenorové banjo
-od 19 let pětistrunné banjo
-k jednomu synu přibyly dvě kožený dcery
-nové pětistrunné banjo od prosince 2001
-nová jednostrunná kožena od září 2002

kapelník Roman