U Staňků (27.6.2002)

za chybějící muzikanty se nabídla skupina BridgeBand. Management pomoc odmítl.
Poslední koncert KH v tomto školním roce poznamenaly dvě okolnosti: vyšší absence kmenových hráčů a výborné pečené koleno. Za nepřítomné hráče (byli řádně předem omluveni) se managementu podařilo získat více než adekvátní náhradu, pečená kolena pak naladila všechny přítomné do snivě syté atmosféry.
Pro případné odpůrce kolen byl připraven i výborný dvojplesnivý sýr v kombinaci s okurčičkama a dalšími druhy pochutin. V obecenstvu zasedla i varhanní virtuoska, jejímu nástroji však z vyššího rozhodnutí nebylo dopřáno ani kvíknout.
 
J.M. vychutnala moravské víno v žužlavém kojeneckém provedení.
Nové zpěvníky obdivoval i přívětivý vinárník