IceParty (20. listopadu 2001)

Na pečlivě připravované vystoupení na IceParty v Národním Domě na Královských Vinohradech se obecenstvo dlouho těšilo. Někteří svou netrpělivost a nedočkavost krotili dojením erárních kozích vemen.
Jako mávnutím kouzelného proutku se proměnila atmosféra večírku při zaslechnutí prvních tónů úvodního Larga.
Počátek koncertu byl statický, diváci jen tiše a nevěřícně zírali na bravurní virtuosy.
Již velmi brzy se však utvořila podpůrná pěvecká skupinka, která svými hlasy doozvučila zadní kouty koncertního sálu.
Pořadateli připravené pochutiny ležely téměř bez povšimnutí, ústa všech byla cele zaneprázdněna zpěvem.
Obecenstvo se postupně dostávalo do varu. Improvizovaný parket brzo zlákal první tanečníky. Sál prožíval extázi. Další a další zájemci o koncert ucpali vchodové dveře. Situace chvílemi hrozila kolapsem. Přesunutí do většího Majakovského sálu však členové managementu z důvodů zachování autenticity kapely odmítli.
Nejvýznamnější kulturní počin tohoto roku skončil nebývalým úspěchem. Závěrečné děkování nebralo konce. Setmělými Vinohrady se ještě dlouho po půlnoci táhly teskné tóny To tý Helpy zpívané rozhicovanými návštěvníky koncertu.