Hospoda Na Pekařce (06. listopadu 2001)

Návštěva Kožených Hrdel v hospodě Na Pekařce pod Kavčími Horami zpočátku budila určité rozpaky. V hospodě bylo poměrně plno, tradiční místenkový systém v podstatě zkolaboval, každý si sedal kam chtěl a ani zdaleka se návštěvníci  hospody nezdáli býti schopni   přijmout přicházející  umělecký zážitek.

   


Někteří členové kapely si pro jistotu objednávali každý chod jídla vícekrát

Inzerované vyvýšené podium pro taneční kreace chybělo v podstatě úplně.

V chaosu   panujícím v hospodě si pro jistotu někteří členové vedení Kožených Hrdel chránili svou večeři i před fotografováním.

Atmosféra se jako mávnutím kouzelného proutku změnila s prvními tóny vyluzenými Koženými Hrdly.

Nádherně naladěná valcha v Pekárkových rukou připomínala barokní varhany. Spolu s velebnou hudbou se proměnila i atmosféra hospody. Volání BRAVO a JSTE BOŽŠTÍ CHLAPCI se neslo sešeřenými Kavčími Horami až k budově televize.

Dechová sekce dojmula i otrlé pivaře k mužným slzám.

S postupujícím večerem zábava nabývala gradace, přestal chybět taneční parket, tancechtiví diváci se plně oddali vášni.
Pohled na radostně křepčící publikum někteří členové kapely neunesli, zahodili nástroje a jali se tančit také. Nutno objektivně konstatovat, že ani v tanečních figurách nenechali nikoho na pochybách, kdo je v hospodě od umělecké branže.
 

Jako úplná perlička na konec: podařilo se zdokumentovat (zásluhou odvážných dobrovolných překročitelů a překročitelek úzkoprsé morálky) nejniternější tajemství, skrývající se decentně za toaletními dveřmi. Zájemci z řad necudů mohou tento obraz viděti zde, zájemkyně necudky naopak zde. Prosím klikněte na odkaz pouze jste-li si opravdu naprosto jist, že šokující reklamní amorální obraz snesete bez újmy. Kožený Hrdla nenesou za takto vzniklé případné následky žádnou morální ani právní zodpovědnost ve smyslu obecných i jmenovitých zákonných ustanovení Sbírky zákonů ČR.