Vinárna U Staňků (11. října 2001)

Koncert se konal u příležitosti narozenin Romana a Pavla, gratulace nebraly konce, naštěstí Staňkovi podali večeři nezvykle brzy, slavnostní atmosféra tak nebyla rušena kručením našich žaludků.
Romana přišlo povzbudit početné příbuzenstvo. Jako vzácný meteorit se zjevil Mirek V.
Čekání na skotský hřeb večera nevydržela Jitka M. a nedočkavě si alespoň nasadila originální skotskou čapku.
tn_Stank_011011-17u.jpg (24459 bytes)
Jako vzpomínku na svůj zájezd do Edinbourghu se Kožený Hrdla krátce převlékla do skotského kroje. Část obecenstva nadšením omdlévala při pohledu na krásně tvarovaná lýtka členů kapely.
Velebně znějícími tóny rozezněla svou valchu jako host vystoupivší manažerka Blanka
 

Jak zhodnotit celý večer? Z většiny kladně:

Nejprve se diváci rozplakali při trubkovém sólu "U nebeských bran", slzy ještě neoschly a všech se zmocnil úžas při pohledu na božské tóny valchy v "Do hlavy ne".

Hřeb večera, irské a skotské písně v podání varhanistky Elišky zde nejsou obrazově dokladovány. Zážitek to byl tak emocionální, že jsem zapomněl fotit a nechal se cele unést rytmem dávných keltů.

Srdce posluchačů napětím přestávala tlouci při banjové smršti "Z mlžných hor". Ovace posluchačů potvrdily, že včerejší koncert se přiřadí k vrcholům soudobého hudebního umění.

Kde hledat zápory aby Kožený Hrdla nezpychly? Ano, i zápory se při bližším zkoumání dají najít: především opět chyběla "To ta Helpa" a   podlaha vinárny nebyla dřevěná ale byla vydlážděna (nebylo možno skotsky tančit).